Sběr použitých spotřebičů

 Sběr použitých elektrospotřebičů ElektroWin

Informace pro spotřebitele a jeho zapojení v systému zpětného odběru.

Elektrozařízení uvedené na trh po 13. 8. 2005, které je označeno symbolem popelnice, nesmí být umístěno do kontejneru na směsný odpad, ale do místa zpětného odběru elektrozařízení. Toto označení může být umístěno také na obalu, návodu k použití nebo na záručním listu elektrozařízení.

V případě, že vyřadíte elektrozařízení, které bylo prodáno před datem 13. 8. 2005, odložte ho na místo zpětného odběru zřízené naším systémem. Pouze tak můžeme zajistit, aby byl spotřebič zrecyklován.

Recyklační příspěvek na historická elektrozařízení, který je nákladem výrobců odděleně uváděným při prodeji spotřebičů od 1. 9. 2005, je odváděn do kolektivního systému (pro velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje) společnosti Elektrowin a. s. a jsou jím hrazeny náklady na zpětný odběr, opětovné použití, zpracování, využití a odborné odstranění vyřazených elektrozařízení uvedených na trh do 13. 8. 2005.

Seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona o odpadech:

Velké domácí spotřebiče

Malé domácí spotřebiče (rozměry menší než 40x80x50 cm)

Elektrické a elektronické nástroje