Sběr použitých spotřebičů

 Sběr použitých elektrospotřebičů ElektroWin

Informace pro spotřebitele a jeho zapojení v systému zpětného odběru.

Elektrozařízení uvedené na trh po 13. 8. 2005, které je označeno symbolem popelnice, nesmí být umístěno do kontejneru na směsný odpad, ale do místa zpětného odběru elektrozařízení. Toto označení může být umístěno také na obalu, návodu k použití nebo na záručním listu elektrozařízení.

V případě, že vyřadíte elektrozařízení, které bylo prodáno před datem 13. 8. 2005, odložte ho na místo zpětného odběru zřízené naším systémem. Pouze tak můžeme zajistit, aby byl spotřebič zrecyklován.

Recyklační příspěvek na historická elektrozařízení, který je nákladem výrobců odděleně uváděným při prodeji spotřebičů od 1. 9. 2005, je odváděn do kolektivního systému (pro velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje) společnosti Elektrowin a. s. a jsou jím hrazeny náklady na zpětný odběr, opětovné použití, zpracování, využití a odborné odstranění vyřazených elektrozařízení uvedených na trh do 13. 8. 2005.

Seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona o odpadech:

Velké domácí spotřebiče

 • Velká chladící zařízení
 • Chladničky, mrazničky a jejich kombinace
 • Mrazničky
 • Ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potraviny
 • Klimatizační zařízení
 • Pračky
 • Sušičky
 • Myčky nádobí
 • Pečící zařízení
 • Sporáky
 • Plotny
 • Mikrovlnné trouby
 • Ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a jinému zpracování potravin
 • Elektrická topidla
 • Elektrické radiátory
 • Ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku
 • Elektrické ventilátory
 • Ostatní ventilační a odsávací zařízení
 • Ostatní velké spotřebiče ve skupině 1. neuvedené

Malé domácí spotřebiče (rozměry menší než 40x80x50 cm)

 • Čistící stroje na koberce
 • Ostatní zařízení pro čištění
 • Zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu
 • Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy
 • Topinkovače
 • Fritovací hrnce
 • Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů
 • Elektrické nože
 • Spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo
 • Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času
 • Váhy
 • Ostatní malé domácí spotřebiče ve skupině 2. neuvedené

Elektrické a elektronické nástroje

 • Vrtačky
 • Pily
 • Šicí stroje kromě zařízení používaných v domácnostech spadajících pod skupinu 2
 • Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů
 • Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely
 • Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití
 • Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby
 • Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti
 • Ostatní elektrické a elektronické nástroje ve skupině 6. neuvedené